นโยบายความเป็นส่วนตัว

(1)วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อติดต่อเกี่ยวกับการส่งสินค้า,การจ่ายเงินค่าสินค้า,บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้อง,หน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและการติดต่อที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเหล่านี้, เพื่อแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องเช่น การบริการหรือข้อเสนอพิเศษ, เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติสำหรับทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและทำการตลาด, เพื่อควบคุมการปล่อยสินเชื่อและการตัดสินเครดิต

(2)การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลอื่น

บริษัทจะไม่ส่งมอบหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลใด ยกเว้นกรณีใดกรณีหนึ่งที่อยู่ในขอบข่ายดังต่อไปนี้


 • ในกรณีที่ได้รับการยินยอมจากลูกค้า
 • ในกรณีที่ต้องยึดตามกฎหมายธุรกิจซื้อขายของเก่าและกฎหมาย (รวมถึงข้อบัญญัติ) อื่นๆ (เช่น ในกรณีที่ได้รับการสอบถามจากหน่วยงานสืบสวนด้วยวิธีที่ถูกกำหนด)
 • ในกรณีที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญเช่น ทรัพย์สินหรือชีวิต
 • ในกรณีที่จำเป็นพิเศษเพื่อส่งเสริมการเติบโตที่ดีของเด็กหรือปรับปรุงสาธารณะสุข
 • ในกรณีที่จำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการด้านกฎหมายกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานสาธารณะในท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการ และการได้รับการยินยอมจากลูกค้าอาจส่งผลเสียต่อการดำเนินการตามหน้าที่นั้นๆ

(3)การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคล

อาจมีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลอื่น ภายใต้ขอบข่ายที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งลูกค้าไว้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น : บริษัทขนส่งสินค้าที่เป็นผู้จัดส่งสินค้า, บริษัทบัตรเครดิตที่รับผิดชอบการจ่ายเงินผ่านบัตร เป็นต้น

(4)การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าสามารถเลือกที่จะให้ความยินยอมหรือปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวท่านเองแก่ทางบริษัทได้ แต่ในกรณีที่ท่านปฏิเสธ ขอให้ท่านรับทราบด้วยว่าอาจทำให้ทางบริษัทไม่สามารถให้การบริการให้กับท่านได้

(5)การแสดงข้อมูล,การแก้ไข,การหยุดใช้และการลบข้อมูล

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะให้แสดงหรือแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตัวท่าน ทางบริษัทจะดำเนินการอย่างรวดเร็วภายในขอบเขตที่สมเหตุสมผล หากท่านต้องการสอบถามหรือแก้ไขข้อมูล กรุณาติดต่อผ่านช่องทางการสอบถามในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง ในการแสดงข้อมูลอาจต้องมีการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนหรือเรียกเก็บเงินภายหลังตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อนึ่ง เพื่อป้องกันมิให้ลูกค้าได้รับความไม่เป็นธรรมใดๆที่อาจเกิดขึ้นเช่น การฉ้อโกงจากมิจฉาชีพ ทางบริษัทมีการคัดลอกแฟ้มข้อมูลสำรองไว้ ดังนั้นหลังจากลบข้อมูลของลูกค้าไปแล้วจึงยังคงมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเก็บไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

2.เกี่ยวกับหัวข้ออื่นๆ

(1)เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย (Security) ของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ของท่าน จะถูกป้องกันความเป็นส่วนตัวและรักษาความปลอดภัยโดยใช้พาสเวิร์ดในการจัดเก็บ นอกจากนี้ ในกรณีที่จำเป็นทางบริษัทจะใช้ระบบรหัส SSL (Secure Socket Layer) ระดับสากลเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูล เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต ทุกครั้งที่ท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยการพิมพ์ ข้อมูลของท่านจะถูกส่งออกโดยเปลี่ยนเป็นรหัสข้อมูลโดยระบบ SSL การรักษาพาสเวิร์ดของท่านและคอมพิวเตอร์มิให้มิจฉาชีพสามารถเข้าถึงได้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ หลังจากใช้คอมพิวเตอร์ที่ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นเสร็จแล้ว กรุณาตรวจสอบทุกครั้งว่าได้ออกจากระบบแล้วหรือไม่

(2)การใช้คุกกี้ (cookie)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของท่านและใช้ในการอ้างอิง การใช้คุกกี้ ทำให้เว็บไซต์นี้สามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ ทำให้สามารถระบุความต้องการของท่านและใช้เบราว์เซอร์บนเว็บไซต์นี้ได้

ท่านสามารถปฏิเสธการติดตั้งคุกกี้ใหม่,การตั้งเตือนเมื่อมีการติดตั้งคุกกี้และยกเลิกการใช้คุกกี้ได้โดยการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ แต่ในกรณีนี้จะทำให้ฟังก์ชันบางส่วนของการให้บริการในเว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้สามารถใช้ฟังก์ชันของบริษัทได้อย่างครบถ้วน ท่านจำเป็นต้องยอมรับการติดตั้งคุกกี้ในการตั้งค่าเบราว์เซอร์

(3)เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้ระบบECคาร์ทเซอร์วิสของ "shopify" หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของshopifyในการใช้คุกกี้ กรุณาอ่านจากนโยบายการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ด้านล่าง

https://www.shopify.ca/legal/cookies

จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ทางการของshopify


นอกจากนี้ เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านล่าง


 • เพื่อให้สามารถแสดงรายละเอียดที่ลูกค้าสนใจและนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมที่สุดอ้างอิงตามการใช้งานในเว็บไซต์นี้บนการใช้งานเว็บอื่นได้
 • เพื่อสามารถระบุลูกค้าที่เข้าชมเว็บผ่านเว็บไซต์ Affiliate site และจ่ายเงินค่าบริการให้แก่เว็บไชต์ Affiliate ได้อย่างเหมาะสม
 • เมื่อลูกค้าทำการล็อกอินผ่านระบบการยืนยันตัวตน ข้อมูลของลูกค้าที่ได้ถูกบันทึกไว้ในระบบจะถูกนำมาอ้างอิงเพื่อให้สามารถนำเสนอบริการที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
 • เพื่อให้สามารถแสดงรายละเอียดที่ลูกค้าสนใจและนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมที่สุดอ้างอิงตามการใช้งานในเว็บไซต์นี้บนการใช้งานเว็บอื่นได้
 • เพื่อสำรวจจำนวนผู้ใช้งานและ Traffic ในเว็บไซต์
 • เพื่อปรับปรุงการให้บริการในเว็บไซต์
 • เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน หากลูกค้าไม่ได้เข้าใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ระบบจะร้องขอให้มีการใส่พาสเวิร์ดซ้ำ (ยืนยันตนซ้ำ)

  อนึ่ง เว็บไซต์นี้มีการใช้เว็บ Yahoo! JAPAN และ Google ในการโปรโมทโฆษณาสินค้า จึงมีการจัดเก็บคุกกี้ของเว็บไซต์และอ้างอิงผ่านเว็บ Yahoo! JAPAN และ Google

 • เกี่ยวกับการยกเลิกการแสดงผลของคุกกี้ (cookie)
  ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการแสดงโฆษณาจากการใช้คุกกี้ (cookie) กรุณากดลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปยกเลิก
  หน้ายกเลิกการแสดงโฆษณา Googlehttps://adssettings.google.com/authenticated
  หน้ายกเลิกการแสดงโฆษณา Yahoo!https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html

(4)เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์อื่น

บนเว็บไซต์ของบริษัทเราและในนิตยสารทางอีเมล อาจมีการแสดงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้บันทึกไว้บนเว็บไซต์ภายนอก เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ภายนอก ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียด เช่น มาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นั้นๆด้วยตัวของท่านเอง

(5)เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข

ภายหลังจากนี้ ทางบริษัทอาจเห็นสมควรให้มีความจำเป็นในการแก้ไขข้อความส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของหัวข้อ "เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล" เนื่องจากข้อกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น ข้อความที่มีการแก้ไขจะเริ่มมีผลบังคับใช้ทันทีที่อัพโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท

(6)เกี่ยวกับข้อเสนอแนะและคำถาม

หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือคำถาม กรุณาติดต่อมายัง ศูนย์บริการลูกค้า Hugall